Huisartsenpraktijk Broekhof

Herhaal recept

Herhaalrecepten kunt u aanvragen op de receptenlijn of via het patiëntenportaal. Dit geldt voor medicijnen die al eerder door de huisarts zijn voorgeschreven. Recepten voor medicijnen die u via uw specialist heeft gehad, moet u weer bij de specialist aanvragen.

Receptenlijn:
Telefoon: 070-3606161, keuzetoets 2
U kunt u uw naam, geboortedatum, telefoonnummer en apotheek inspreken
en vermelden om welke medicijnen het gaat.

Via ons patiëntenportaal:
Website: MijnGezondheid.net
Kijk hier voor meer informatie over het patiëntenportaal.

Recepten die op werkdagen voor 15:00 uur worden aangevraagd, sturen wij aan het eind van de dag naar uw apotheek. Houd rekening met een verwerkingstijd van uw apotheek.