Huisartsenpraktijk Broekhof

Praktijkondersteuning

In onze praktijk is Mahnoor Syed werkzaam als Praktijkondersteuner Huisartsenzorg Somatiek
De praktijkondersteuner huisartsenzorg somatiek is een speciaal daarvoor opgeleide verpleegkundige, die, onder supervisie van de huisarts, bepaalde taken van de huisarts kan overnemen zoals de begeleiding van chronische aandoeningen, bijvoorbeeld:

Yvonne Vijverberg-van der Voort en Roelof van Marle zijn in onze praktijk werkzaam als Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ.
De praktijkondersteuners huisartsenzorg GGZ richten zich op het ondersteunen en aanvullen van de huisarts voor een optimale behandeling van mensen met psychische klachten. Zij houden hiervoor een eigen spreekuur en leggen, waar nodig, ook huisbezoeken af.

Tineke den Heijer werkt op maandag en dinsdag als Praktijkondersteuner Ouderenzorg
De praktijkondersteuner ouderenzorg brengt o.a. kwetsbare ouderen in kaart en kijkt met name naar het sociaal maatschappelijke deel. Zij brengt in kaart waar er evt. extra hulp moeten komen en helpt op weg om deze hulp in te schakelen.