Voor de huisartspraktijken in het Archimedes Medisch Centrum staat het leveren van kwalitatief goede zorg voorop. De huisartsen willen deze kwaliteit niet alleen leveren, maar ook kunnen aantonen dat ze deze leveren.

In juni en december 2022 heeft de certificerende instelling DEKRA de twee huisartspraktijken in Archimedes Medisch Centrum het predicaat “NEN-EN 15524:2017 gecertificeerde praktijk” toegekend.

ISO 9001:2015 is een norm voor kwaliteitsmanagementsystemen van zorg- en welzijnsorganisaties. De praktijken worden 1 x per jaar door DEKRA gecontroleerd. Na drie jaar moeten de huisartspraktijken opnieuw volledig gecontroleerd en gecertificeerd worden.